top of page

O ρόλος του πατέρα στη δόμηση της νόησης του παιδιού.


Πολλά έχουν ειπωθεί για τη σχέση μητέρας-παιδιού. Η σημασία της σχέσης μεταξύ των δύο στη συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη του τελευταίου έχει αναγνωριστεί και περιγραφεί λεπτομερώς από πολλούς ψυχαναλυτές. Η έννοια του Winnicott της «αρκετά καλής μητέρας» (good enough mother) και η μητρική λειτουργία του Bion της εμπερίεξης (containment) και του μετασχηματισμού (transformation) μας πρόσφερε μια βαθύτερη κατανόηση των αντικειμενοτρόπων σχέσεων ως καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης και της δόμησης της νόησης του παιδιού. Αλλά, ποιος είναι ο ρόλος του πατέρα; Πώς μπορεί η παρουσία ή η απουσία του, η συμμετοχή του και ο χαρακτήρας του να επηρεάσουν τη δόμηση της νόησης του παιδιού; Καθ' όλη την εξέλιξη της ψυχανάλυσης, η πατρική λειτουργία και ο ρόλος του πατέρα έχουν επίσης αναπτυχθεί. Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι έννοιες έχουν σταδιακά επεξεργαστεί. Η εξερεύνηση μας θα ξεκινήσει με τις θεωρίες του Freud σχετικά με το ρόλο του πατέρα, θα προχωρήσουμε με την έννοια του Lacan «το όνομα του πατρός» (The-Name-of-the-Father) και, τέλος, θα συζητήσουμε μερικές από τις πιο σύγχρονες θεωρίες.


Ας ξεκινήσουμε με τον τρόπο που ο Freud ασχολείται με την πατρική λειτουργία σε όλο το έργο του. Σε όλες τις διάσημες περιπτώσεις του (Dora, Little Hans, Rat Man, Wolf man, Schreber), ο πατέρας είναι παρόν και αποτελεί μια σημαντική φιγούρα στη ζωή των ασθενών του. Τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη, ο ίδιος προτείνει πολλούς μετασχηματισμούς σε σχέση με αυτή την αντίληψη, αλλά η πιο κεντρική πτυχή είναι ο ρόλος του πατέρα ως το τρίτο μέλος της τριγωνικής σχέσης στο Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα. Γίνεται φανερό ότι σε όλο το έργο του υπάρχει μια μετακίνηση από τον πραγματικό πατέρα, τον οποίο το παιδί θα εσωτερικεύσει, σε ένα πιο συμβολικό πατέρα, το «νεκρό πατέρα», ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του νόμου και του πολιτισμού.


Το Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος σε αυτή την εξέλιξη, καθώς με αυτή την έννοια φέρνει τον πατέρα στο προσκήνιο όχι απλά ως ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά και ως ένα συγκρουσιακό.


Από την αυτο-ανάλυση του, κατάλαβε την αμφιθυμία προς τον πατέρα και έκανε την πρώτη προσπάθεια να περιγράψει μια σειρά από συναισθήματα προς αυτόν, όπως το μίσος, τη ζήλια και την ενοχή. Στο «Moses and Monotheism» ο Freud κάνει μια διάκριση μεταξύ της μητρικής και πατρικής λειτουργίας. Αποδίδει σαφώς στην τελευταία το ρόλο του συμβολισμού και εφευρίσκει «... μια νέα αντίληψη του πατέρα, που επιμένει στην νομοθετική λειτουργία της» (Stoloff, 2007 Perelberg, 2009, σ.714). Έτσι, ο ίδιος αποδίδει στον πατέρα και την πατριαρχική κοινωνία – σε αντίθεση με τη μητέρα και τη μητριαρχική κοινωνία – τη διανοητικότητα και τη διαδικασία της σκέψης (Freud, 1939, σ.113).


Ο Lacan έδωσε έμφαση στο συμβολισμό ως κύριο χαρακτηριστικό της πατρικής λειτουργίας. Ωστόσο, η έννοια αυτή δεν αντιμετωπίζεται από αυτόν ως διαφορετική από τη λειτουργία της μητέρας, αλλά ως συνέχεια και υποκατάστατο. Ο πατέρας είναι η πρώτη, πιο απλή και πιο προφανής εξήγηση μιας σειράς πιο περίπλοκων γεγονότων, όπως η απουσία της μητέρας, που το παιδί είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί, προκειμένου να εισαχθεί στην πραγματικότητα. Αυτός θα είναι ο ένας που θα εκπροσωπεί το νόμο. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της «μητέρας» είναι η πρώτη ψυχική πράξη του βρέφους συμβολισμού εννοιών, όπως η άνεση, η αγάπη, η φροντίδα.


Η απουσία της μητέρας και η ταυτόχρονη απογοήτευση που ανακύπτει από αυτό το γεγονός, πρέπει να εξηγηθεί. Σε αυτό το σημείο, ο πατέρας έρχεται στο προσκήνιο και γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλος για το βρέφος.

Μια σειρά από υποθέσεις έρχονται στο προσκήνιο, προκειμένου να εξηγήσει λογικά όλα αυτά τα γεγονότα και να καταλήξει στο συμπέρασμα του αντικειμένου του πόθου της μητέρας. Ο Lacan ονόμασε αυτό το αντικείμενο «Φαλλό», το οποίο «... αναφέρεται σε ένα τελείως φαντασιωσικό αντικείμενο που επενδύεται με μια εντελώς φαντασιωσική και απροσδιόριστη δύναμη» (Bailly, 2009, σ.76), αλλά, για το βρέφος, ο πατέρας είναι το πιο συμβατό, λογικό και συγκεκριμένο «πράγμα» που μπορεί να σχετίζεται με αυτόν. Έτσι, στην κατασκευή της μεταφοράς του «ονόματος του πατρός» (ή την πατρική μεταφορά), ο Lacan υποστηρίζει ότι ο Άλλος, ο μυστηριώδης πόθος της μητέρας, εκπροσωπείται σήμερα από τον πατέρα σε μια μεταφορική κατασκευή. Με την πατρική μεταφορά, η ύπαρξη του πατέρα «... συνεπάγεται τη λειτουργία της μητέρας και του παιδιού μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό τομέα που διέπεται από κοινωνικούς κανόνες» (ibid., σ.78). Ως εκ τούτου, μια τριγωνική σχέση διαμορφώνεται με τον πατέρα που είναι μια αναπαράσταση από ό, τι στέκεται ως εμπόδιο ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί. Καθώς το βρέφος θα μεγαλώσει θα είναι σε θέση να συνδέσει την πατρική μεταφορά με πιο αφηρημένες έννοιες, όπως «εργασία». Έτσι, είναι προφανές ότι, «όταν το παιδί υποκύπτει στην πατρική μεταφορά, ενσωματώνεται στην ψυχή του ένας τρόπος σκέψης που είναι το πρότυπο για την συμβολική λειτουργία» (ibid., σ.81).


Σε σύγκριση με το Υπερεγώ του Freud, ο Lacan προτείνει στο μοντέλο του ότι ο πατέρας επηρεάζει το Συμβολικό.


Σε αυτή την προσπάθεια μας να εξερευνήσουμε την πατρική λειτουργία και το ρόλο του πατέρα, δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να δούμε αυτές τις έννοιες σε σχέση με τη δομή της οικογένειας στο χρόνο. Για παράδειγμα, το φροϋδικό υπερεγώ αναφέρεται σε μια οικογενειακή δομή στην οποία οι ρόλοι των γονέων ήταν σαφέστεροι και καλύτερα εγκατεστημένοι σε σχέση με τις σύγχρονες κοινωνίες. Ο τρόπος που η ψυχική πραγματικότητα συγκροτείται πάντα επηρεάζεται από την εξωτερική πραγματικότητα και οι ψυχαναλυτές αφουγκράζονται προσεκτικά τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία. Έτσι, η πατρική λειτουργία αναπόφευκτα ασκείται με διαφορετικό τρόπο από ό, τι στο παρελθόν. Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω την ερώτησή μας εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ψυχαναλυτές έχουν φτάσει να κατανοήσουν και να προτείνουν αυτές τις έννοιες στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις των κλινικών φαινομένων.


Όπως με τη μητρική λειτουργία έρχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εισαγωγής στην πραγματικότητα, με την πατρική λειτουργία έρχεται η δυνατότητα του συμβολισμού.


Αυτή εξακολουθεί να είναι η κύρια ψυχαναλυτική προσέγγιση του ρόλου του πατέρα, ως ένας τρόπος εξήγησης και να κατανόησης πολλών κλινικών θεμάτων. Για παράδειγμα, οι Fonagy και Target (1995) δείχνουν ότι η βία προς τον εαυτό ή τους άλλους μπορεί να αντανακλά την αδυναμία διανοητικοποίησης. Υποστηρίζουν ότι οι βίαιοι ασθενείς, οι οποίοι δεν ανήκουν στον «κύκλο της κακοποίησης», τείνουν να χρησιμοποιούν τη βία ως «... μια προσπάθεια να εξαφανίσουν την αφόρητη ψυχική εμπειρία» (Fonagy & Target, 1995, σ.487), ως αποτέλεσμα «... νοητικών καταστάσεων που βιώνονται ως σωματικές» (ibid.). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως μια αποτυχία για το παιδί να βρει ένα «κύριο αντικείμενο για την αναπαράσταση της δικής του νοητικής καταστάσης» (ibid., σ.487). Σε άρθρο τους, οι Fonagy και Target, δείχνουν επίσης ότι ο πατέρας θα μπορούσε να βοηθήσει το παιδί σε περίπτωση που η μητέρα είναι ανίκανη να το υποστηρίξει ώστε να ακολουθήσει τη διαδικασία χωρισμού - εξατομίκευσης.


Η υπόθεση ότι ο πατέρας θα μπορούσε να θεωρηθεί, όχι ως ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του παιδιού, όπως στις προηγούμενες θεωρίες του Freud και του Lacan, αλλά ως διασώστης, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.


Στη συνέχεια, τίθεται το ερώτημα. Από τι θα μπορούσε να σώσει το παιδί; Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αδυναμία της μητέρας είναι ένα πράγμα. Το άλλο πράγμα είναι η μητέρα ως μια παντοδύναμη και ισχυρή φιγούρα. Στην ψυχαναλυτική θεωρία, η μητρική εικόνα έχει μεγάλη σημασία, αλλά έχει επίσης θεωρηθεί αμφιλεγόμενη. Το αβοήθητο παιδί είναι απελπισμένο για την αγάπη και τη φροντίδα της, και, ταυτόχρονα, είναι φοβισμένο και συγκλονισμένο από την πλήρη εξάρτηση από αυτήν. Έτσι, «ενάντια σε αυτή την απειλή του μητρικού αφανισμού, η πατρική θέση δεν είναι άλλη μία απειλή ή κίνδυνος, αλλά μια υποστήριξη μιας ισχυρής δύναμης» (Loewald, 1951, σ.15 στο Fonagy & Target, 1995, σ.496). Ο πατέρας συνεχίζει να είναι το τρίτο μέλος της τριγωνικής, οιδιπόδειας σχέσης, αλλά ο ρόλος του έχει επεκταθεί. Η παρουσία του είναι σημαντική για την προώθηση της «... μετάβασης από αλληλεπιδράσεις κατοπτρισμού ένας-προς-έναν σε συμβολική αναπαράσταση περισσότερων από ένα αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού» (Abelin, 1971, 1975, σε Fonagy & Target, 1995, σ.496 ).


Σχετικά με αυτή την άποψη, ο Donald Campbell στο άρθρο του με τίτλο «The Role of the Father in a Pre-Suicide State» (1995) μοιράζεται με τον αναγνώστη τη δική του εμπειρία με την απόπειρα αυτοκτονίας ενός ασθενούς. Η περίπτωση του Mr. Adams στέκεται ως παράδειγμα για την γενικότερη πρόταση του Campbell ότι η απόπειρα αυτοκτονίας αποκαλύπτει την αποτυχία του πατέρα να είναι «αρκετά καλός». Με αυτή την έννοια ο συγγραφέας περιγράφει ένα προ-οιδιπόδειο πατέρα που προσφέρει «... σε κάθε ένα από αυτούς [της μητέρας και του παιδιού] μια δυαδική σχέση που είναι παράλληλη προς, και ανταγωνίζεται με, τη μονάδα μητέρας - παιδιού» (Campbell, 1995, σ. 319). Έτσι, μη έχοντας εναλλακτική επιλογή για ταύτιση, λόγω του αδιάφορου και απόντος πατέρα, οι αυτοκτονικοί ασθενείς δεν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από την συγχωνευτική κατάσταση με τη μητέρα. Στη συνέχεια, τίθεται το ερώτημα πως η πατρική λειτουργία επηρεάζει τη δόμηση της νόησης του παιδιού. Ο Campbell υποστηρίζει ότι ο πατέρας κάνει αξιώσεις για το παιδί του επηρεαζόμενος από τη ταυτότητα ρόλου του δικού του φύλου και των γονικών οιδιπόδειων παρορμήσεων. Μέσα από τη διαδικασία διεκδίκησης, «... το παιδί θα αντιληφθεί ότι καταλαμβάνει μια θέση στο μυαλό του πατέρα του που είναι ξεχωριστή και διακριτή από τη μητέρα» (ibid., 1995, σ. 319). Κατά συνέπεια, και στη διάρκεια του χρόνου, το παιδί θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει και «... ένα μέρος για τη μητέρα στο μυαλό του πατέρα του και μια θέση για τον πατέρα στο μυαλό της μητέρας του» (ibid., 1995, σ.319).


Καθώς εξερευνούμε την πατρική λειτουργία, γίνεται πιο φανερό ότι ο ρόλος του πατέρα εξετάζεται πάντα σε σχέση με τη μητέρα. Όπως υποστηρίζει ο Winnicott, αναφερόμενος στην πρώιμη σχέση βρέφους-μητέρας: «Ο πατέρας σε αυτό το πολύ πρώιμο στάδιο, δεν έχει γίνει σημαντικός ως ένα πρόσωπο αρσενικού φύλου» (Winnicott, 1960, σ. 142.). Έρχεται στο προσκήνιο ως ξένος, από την οπτική γωνία του παιδιού, ο οποίος πρέπει να κερδίσει τη θέση του σε μια ήδη εδραιωμένη σχέση. Ως εκ τούτου, η παρουσία του είναι συγκρουσιακή. Παρόλα αυτά, είναι μεγάλης σημασίας.


Ο ρόλος του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ρόλος δευτερογενούς φροντιστή, αλλά είναι επίσης εκείνος που μπορεί να προσφέρει στο παιδί την ευκαιρία να διαχωριστεί από τη μητέρα, να συμβολίσει και να ανακαλύψει ότι η πραγματικότητα κυριαρχείται από νόμους.


Ο πατέρας, λόγω της θέσης του στην οιδιποδειακή οικογένεια, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να επεκτείνει τον κόσμο του και να μετακινηθεί από τη συντριπτική φαντασίωση της παντοδυναμίας και την ολοκληρωτική εξάρτηση από την μητέρα στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας και, τέλος, την εισαγωγή του στην ενήλικη ζωή. Όπως ισχυρίζεται η Rosine Perelberg, εκπροσωπεί «την έννοια της θυσίας της σεξουαλικότητας ως το κεντρικό, το τραγικό στοιχείο της οιδιπόδειας δομής» (Perelberg, 2009, σ.713). Με άλλα λόγια, το παιδί θα πρέπει να θυσιάσει την τέλεια σχέση με τη μητέρα, ώστε να προχωρήσει στην ανάπτυξη του, αλλά, σε αντάλλαγμα θα αποκτήσει πρόσβαση σε ιδανικά και φιλοδοξίες, που θα καθορίσουν το σχηματισμό της ατομικότητάς του.


Η σημασία του ρόλου του πατέρα μπορεί να φανεί διά της απουσίας του.


Η απουσία της πατρικής λειτουργίας, με την έννοια ότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματική, οδηγεί σε παθολογικές ψυχικές και νοητικές καταστάσεις. Στα παραπάνω άρθρα, είναι προφανές ότι, αν και οι ψυχαναλυτές ασχολούνται με διαφορετικές κλινικές περιπτώσεις, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Τόσο η βία, όσο και η αυτοκτονία είναι πράξεις και αντιπροσωπεύουν τις προσπάθειες των ατόμων να επιβιώσουν, να κατανοήσουν, να συνδέσουν τον εσωτερικό τους κόσμο με τον εξωτερικό. Και, αυτό συμβαίνει επειδή η αδυναμία να συμβολίσει αντανακλά τον εκτροχιασμό στην πρώιμη σχέση μητέρας-βρέφους και την έλλειψη ταυτότητας. Τα άτομα αυτά έχουν αποτύχει να εδραιώσουν την αρχή της πραγματικότητας και αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναμία τους να αναγνωρίσουν ότι το σώμα τους είναι τρωτό. Σύμφωνα με τον Campbell, «ενώ κάθε ασθενής ανέμενε ότι το σώμα του θα πεθάνει, φανταζόταν επίσης ότι ένα άλλο κομμάτι του θα συνέχιζε να ζει σε μια άυλη κατάσταση, που θα παρέμενε ανεπηρέαστο από το θάνατο του σώματός του» (Campbell, 1995, σ. 316).


Για να ολοκληρώσω, καθ 'όλη την εξερεύνηση της πατρικής λειτουργίας και του ρόλου του πατέρα στην δόμηση της νόησης του παιδιού, γίνεται φανερό ότι, αν και οι κεντρικές πτυχές της έννοιας έχουν παραμείνει οι ίδιες, υπάρχει μια μικρή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι ψυχαναλυτές αντιλαμβάνονται τον ρόλο του πατέρα στη σύγχρονη βιβλιογραφία και πρακτική. Ο ίδιος εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την εισαγωγή του παιδιού στο συμβολισμό και τη διανοητικοποίηση, αλλά ο συγκρουσιακός χαρακτήρας της σχέσης του με το παιδί έχει αναπτυχθεί. Στο κλείσιμο μας, θα μπορούσαμε να προτείνουμε ότι η σύγχρονη ψυχαναλυτική σκοπιά έχει επισημάνει ότι, τελικά, η μεγάλη σύγκρουση και αντιπαλότητα με τον πατέρα είναι ένα απαραίτητο βήμα που πρέπει να γίνει προκειμένου το παιδί να διασωθεί από τη συγχώνευση με την μητέρα. Η λειτουργία της μητέρας είναι σημαντική, ωστόσο, είναι ελλιπής χωρίς την πατρική λειτουργία, καθώς ο πατέρας μπορεί να είναι αυτός που θα δείξει στο παιδί το δρόμο προς την ατομικότητα.

REFERENCES

Bailly, L. (2009). The paternal metaphor: The role of the father in the unconscious. In ‘Lacan: A Beginner’s Guide’. Oxford: Oneworld Publications.

Breuer, J. & Freud, S. (1893-1895). Studies on Hysteria. SE 2.

Campbell, D. (1995). The Role of the Father in a Pre-Suicide State. Int. J. Psycho-Anal., 73:315-323.

Fonagy, P., Target, M. (1995). Understanding The Violent Patient: The Use Of The Body And The Role Of The Father. Int. J. Psycho-Anal., 76:487-501.

Freud, S., (1913). Totem and Taboo. SE 13, p. 1-162.

Freud, S., (1923). The Ego and the Id. SE 19, p. 1-66.

Freud, S., (1939). Moses and Monotheism. SE 23, p. 1-138.

Perelberg, R. J. (2009). Murdered father; dead father: Revisiting the Oedipus Complex. Int. J. Psycho-Anal., 90:713-723.

Winnicott, D. W. (1960). Ego distortion in terms of true and false self. In ‘The maturational processes and the facilitating environment’ (2003 edition). London: Karnac.

コメント


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
bottom of page